Pharmacology and Toxicology - Research

Kangling Zhang, Ph.D.

Assistant Professor


Research Interests

Selected Publications

Weiqiang Qian, Daisuke Miki, Heng Zhang, Yunhua Liu, Xi Zhang, Kai Tang, Yunchao Kan, Honggui La, Xiaobing Shi, Kangling Zhang, Xuemei Chen, Renyi Liu, Zhizhong Gong, Jian-Kang Zhu. 2012. A novel histone acetyltransferase recognizes methylated DNA and unmethylated H3K4 marks and regulates active DNA demethylation in Arabidopsis. Science 336: 1445-1448

Kangling Zhang*, Matthew Schrag, Andrew Crofton, Harry Vinters, and Wolff Kirsch*. 2012. Targeted proteomics for quantification of histone acetylation in Alzheimer's disease. Proteomics 12: 1261-1268.

Yu-Fei He, Bin-Zhong Li, Zheng Li, Peng Liu, Yang Wang, Qingyu Tang, Jianping Ding, Yingying Jia, Zhangcheng Chen, Lin Li,Yan Sun, Xiuxue Li, Qing Dai, Chun-Xiao Song, Kangling Zhang, Chuan He, Guo-Liang Xu. 2011. Tet-Mediated Formation of 5-Carboxylcytosine and Its Excision by TDG in Mammalian DNA. Science 333:1303-1307.

Lei Xiong, Agus Darwanto, Seema Sharma, Jason Herring, Shaoyan Hu, Maria Filippova, Valery Filippov, Yinsheng Wang, Chien-Shing Chen, Penelope J. Duerksen-Hughes, Lawrence C. Sowers, and Kangling Zhang. 2011. Mass spectrometric studies on epigenetic interaction networks in cell differentiation. Journal of Biological Chemistry 286: 13657-13668.

Agus Darwanto, Matthew Curts, Matthew,Schrag, Wolff Kirsch, Peng Liu, Guoliang Xu, Jonahan Neidigh, and Kangling Zhang. 2010. A modified “cross-talk” between histone H2B Lys-120 ubiquitination and H3 Lys-K79 methylation. Journal of Biological Chemistry 285: 21868-21876.

Bo Liu, Yi-Hui Lin, Agus Darwanto, Xue-Hui Song, Guo-Liang Xu, and Kangling Zhang. 2009. Identification and characterization of propionylation on histone H3 lysine 23 in mammalian cells. Journal of Biological Chemistry 284: 32288-32295.

Kangling Zhang*, Vaniyambadi V. Sridhar, Jianhua, Zhu, Avinish Kapoor, and Jian-Kang Zhu*. 2007. Mass Spectrometry Reveals Distinctive Core Histone Post-translational Modification Pattern in Arabidopsis thaliana. PLoS ONE 2: e1210.

Kangling Zhang*, Peter Yau, Brian S. Imai, Ron New, E. M. Bradbury. 2004. Differentiation of Acetylated Peptides from Methylated Peptides by Mass Spectrometry: An Important Application for Determining Lysine 9 Acetylation and Methylation of Histone H3. Proteomics 4: 1-10.

Kangling Zhang*, Joseph S. Siino, Patrick R. Jones, Peter M. Yau, E. Morton Bradbury. 2004. A mass spectrometric “western blot” to evaluate the correlations between histone acetylation and methylation, Proteomics 4: 3765-3775.

Kangling Zhang, L. Huang, K. E. Williams, E. M. Bradbury, P. Yau, Patrick R. Jones, M. J. Minch, A. L. Burlingame. 2002. Histone acetylation and deacetylation: Analysis of histone H4 acetylation sites by mass spectrometry. Molecular and Cellular Proteomics 1: 500-508.

Kangling Zhang, Hui Tang, James Blankenship, Patrick R. Jones, Peter Yau, and A. L. Burlingame. Identification of acetylation and methylation sites of Histone H3 from chicken erythrocite by MALDI-TOF, MALDI-PSD and nano-ESI tandem mass spectrometry. Analytical Biochemistry 306: 259-269, 2002.

Gregory A. Horwiitz, Kangling Zhang, Matthew A. McBrian, Michael Grunstein, Siavash, K. Kurdistani, and Arnold J. Berk. 2008. Adenovirus e1a alters global patterns of histone modifications for oncogenic transformation. Science 321: 1084-1085.

Vaniyambadi V. Sridhar, Avinish Kapoor, Kangling Zhang, Jianjun Zhu, Tao Zhou, Paul M. Hasegawa, Ray A. Bressan and Jian-Kang Zhu. 2007. Control of DNA methylation and heterochromatic silencing by histone H2B deubiquitination. Nature 447: 735-738.

Junhong Han, Hui Zhou, Bruce Horazdovsky, Kangling Zhang, Rui-Ming Xu, Zhiguo Zhang. 2007. Rtt109 acetylates histone H3 lysine 56 and regulates replisome stability. Science 315: 653-655.

Feng Xu, Kangling Zhang, Michael Grunstein. 2005. Acetylation in histone H3 globular domain regulates gene expression in yeast. Cell 121: 375-385.