The Center for Vector-borne and Zoonotic Diseases

Data Acquisition/Pilot Program

The Center for Vector-borne and Zoonotic Diseases - Data Acquisition/Pilot Program

 • 2022

  Host EPAC1 Modulates Rickettsial Adhesion to Vascular Endothelial Cells via Regulation of ANXA2 Y23 Phosphorylation

  y Zhengchen Su, Thomas R. Shelite, Yuan Qiu, Qing Chang, Maki Wakamiya, Jiani Bei, Xi He, Changcheng Zhou, Yakun Liu, Emmanuel Nyong, Yuejin Liang, Angelo Gaitas, Tais B. Saito,* and Bin Gong 1,7,8,*

  Read full text here.  (https://www.mdpi.com/2076-0817/10/10/1307/html)


  2021

  Zika virus induces neuronal and vascular degeneration in developing mouse retina

  Yi Li, Shuizhen Shi, Fan Xia, Chao Shan, Yonju Ha, Jing Zou, Awadalkareem Adam, Ming Zhang, Tian Wang, Hua Liu, Pei-Yong Shi & Wenbo Zhang

  Read full text here.

Proposals are encouraged from teams of investigators that include both basic and clinical investigators.

Questions? Contact The Center for Vector-borne and Zoonotic Diseases